Tampereen lapsikuoro

 

 

Lapset laulavat lapsille

 

Tampereen Lapsikuoro on harrastuskuoro, joka on tarkoitettu n. 6 - 13-vuotiaille lapsille. 
Kuoroa johtaa musiikkiluokanopettaja Minna Kivivuori.

Laulajat kuoroon  tulevat Tampereelta ja lähikunnista. Tampereen Lapsikuoro jakautuu kahteen ryhmään:

UNISONO -ryhmässä laulavat pääasiassa alle kouluikäiset ja 1. ja 2.-luokkalaiset. 
Ryhmässä harjoitellaan yksiäänistä laulua ja kuorolaulun alkeita. 
Ryhmä harjoittelee ja esiintyy yksin ja yhdessä isompien kanssa. 

STEMMA-ryhmässä laulavat 3. - 7.-luokkalaiset. 
Ryhmässä opetellaan kaksi- ja kolmiäänisiä lauluja ja kuorolaulun periaatteita. 
Esiintymisiä on yksin ja Unisono-ryhmän kanssa.

Kuoro harjoittelee viikottain yhtenä ryhmänä, mutta UNISONO-ryhmäläisillä on halutessaan mahdollisuus lyhentää harjoitusaikaa.

 Tampereen Lapsikuoron tavoitteena on:

  • olla mukava harrastus laulaville lapsille

  • antaa kuorolaulun alkuopetusta

  • kehittää laulajien musikaalisuutta laulun avulla

  • tarjota laulajille esiintymiskokemuksia erilaisissa tilaisuuksissa

 

 Tampereen Lapsikuorolaisilla on mahdollisuus siirtyä lapsikuoron jälkeen Nuorisokuoroon.

 Tampereen Lapsikuoro harjoittelee maanantaisin Johanneksen koululla. Harjotukset kestävät 1,5 tuntia

 Tampereen Lapsikuoro toimii Tampereen lapsi- ja nuorisokuoron tuki ry:n alaisena. 

 

Ohjelmisto ja esiintymiset

Tampereen Lapsikuoro laulaa lauluja lasten maailmasta. Ohjelmisto koostuu mm. lastenlauluista, koululauluista, kansanlauluista, musikaalisävelmistä ja helpoista kuorolauluista.

Kuoro esiintyy sekä omissa konserteissa että muissa tilaisuuksissa. Vuosittaiseen perinteeseen kuuluu joulukonsertti ja kevätkonsertti yhdessä Nuorisokuoro kanssa. Myös muita konsertteja (esim. draamallisia lastenkonsertteja) järjestetään mahdollisesti.

 

Tampereen Lapsikuoro esiintyy mielellään muiden kuorojen ja lapsiryhmien kanssa.

 

      

Tervetuloa joukkoomme!